Smittesituasjon i Vang kommune, oppdatert 10.11.21 kl. 19:30

Kommunen har fått melding om eitt nytt tilfelle av korona i ettermiddag. Tiltak for oppfølging er sett i gang og eventuelle nærkontaktar blir spora og testa. 

Kommunen held oversikt over talet smitta som er registrert i kommunen, denne oversikta finn de her:

Oversikt over smittetal.

Oversikta vil bli oppdatert kvar dag, dersom det er meldt om nye smittetilfeller.