Smittesituasjon i Vang kommune, 11.12.2021

Den 11. desember fekk kommunen melding frå laboratoriet at smitta på Mjøsvang Kafe mest truleg er av omikron-varianten. Prøvene er sendt vidare til analyse for å stadfeste dette. Den 11. desember fekk kommunen også melding om eitt nytt smittetilfelle som er knytt til Mjøsvang Kafe. 

Det er utfordrande å skilje mellom reelle og potensielle nærkontaktar av dei som var på Mjøsvang Kafe i tidsrommet 30. november – 6. desember. Kommunen oppmodar difor alle som var på Mjøsvang Kafe i dette tidsrommet å følgje dei reglar og råd som gjeld nærkontaktar av omikron smitte.

 

Nærkontakt av omikron-smitte:

  • 10 dagar i smittekarantene.
  • PCR test straks.
  • PCR test på dag 7, er denne negativ kan du avslutte karantene.

 

For deg som var på Mjøsvang Kafe betyr det:

  • Var du der 4. eller 5. desember kan du teste deg ut av karantene den 13. desember.
  • Var du der den 6. desember kan du teste deg ut av karantene den 14. desember.

 

Ynskjer du å teste deg for korona? Ring for å avtale tid:

  • Søndag 12. desember mellom 10:00-11:00, tlf. 61 36 95 34.
  • Kvardagar mellom 08:30-11:00, tlf. 61 36 95 00.

 

Lurer du på kva reglar som gjeld for smittekarantene og isolasjon, sjå Spørsmål og svar om smittekarantene og isolasjon.