Regjeringa set inn ytterlegare nasjonale tiltak

Regjeringa innfører fleire nasjonale tiltak for å forseinke spreiing av omikron-varianten. Det blir mellom anna tilrådd å halde avstand og å unngå å handhelse og å gje klem.

Dei kontaktreduserande tiltaka for heile landet er:

(Henta frå pressemelding Nr: 160/21)

  • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming (nytt) og håndhilsing.
  • Anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent (nytt)
  • Vi ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe (nytt).
  • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
  • Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

 

Alle som kjem til Norge må teste seg

Alle som kjem til Norge må teste seg, les meir om dette i regjeringa sitt nyhendeartikkel.
Regjeringa sin nyhendeartikkel Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst

 

Regjeringa innfører regionale smitteverntiltak i fleire kommunar. 

Dei regionale tiltaka blir innført i kommunar som er rørt av det pågåande utbrotet av omikron-variant og der det også er stor belastning på spesialisthelsetenesta. Kommunar som høyrer til opptaksområdet til Akershus universitetssykehus er inkludert.

Sjå oversikt over kva tiltak og kva for nokre kommunar dette gjeld i regjeringa si pressemelding nr: 159/21.

 

Staten skal ta ein større del av rekninga for sjukefravær relatert til korona

Sjå meir om dette i pressemelding frå regjeringa her. 

 

Koronaordninger for kultur, frivillighet og idrett blir forlenga

Sjå meir om dette i pressemelding nr: 133/21 frå regjeringa her.