Regjeringa - pressemelding om koronasituasjonen 12.11.21

Regjeringa viser i dag til at lokale tiltak er effektive og kommunane har tatt stort ansvar og vist at dei raskt og effektivt klarar å slå ned utbrot. Regjeringa innfører nokre fleire nasjonale tiltak for å få ned smitten, men det er kommunane som best kjenner situasjonen lokalt og kan innføre tiltak der det er nødvendig.

– Samtidig vet vi hva som skal til for å snu utviklingen. Det er viktig at alle holder seg hjemme ved sykdom, tester seg og isolerer seg ved påvist koronasykdom. Økt vaksinering vil også gi oss viktig drahjelp. Jeg oppfordrer alle som har mulighet til å ta vaksinen, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i dagens pressemelding.

 

Pressemelding om råd og reglar som gjeld no. 

Pressemelding om at regjeringa legg opp til at alle over 18 år får tilbod om ei oppfriskingsdose. 

Endringar i innreisereglar, trer i kraft frå midnatt, natt til måndag 15. november.