Positiv hurtigtest hjå elev på VBU, 19.12.2021

Søndag er det meldt om ein positiv hurtigtest hjå elev på VBU. Smittevegen er så langt ukjent. 

Etter råd frå kommuneoverlege og i samråd med skuleleiinga, hovudtillitsvald og foreldrerepresentant har kriseleiinga bestemt at det vil bli heimeundervisning dei to siste dagne før jul for alle klassetrinn. Informasjon til foreldre er sendt ut på Visma.