Lokale tiltak

Kommunehuset i Vang

Kommunehuset held ikkje opent for eksterne møter. Ta kontakt på telefon for å avtale tid med saksbehandlar, sentralbordet har telefonnummer 61369400. 

Besøksreglar Vangsheimen, gjeld frå 4.11.21

Vangsheimen er stengt, ring for å gjere avtale. Besøkande må bruke munnbind. Personalet skal orientere besøkande om dei aktuelle besøksreglane. 

Avdeling Sygarden :   61 36 95 21
Avdeling Midtgarden: 61 36 95 22
Avdeling Uppigarden: 61 36 95 21