Kva skal du gjere medan du ventar på prøvesvar frå PCR-test?

Har du teke PCR test – skal du gå i karantene til du får svar, dette gjeld både fyrste og andre test.

  • Avstå frå kontakt med andre
  • Ikkje gå til lege, på butikk, bibliotek eller anna.