Koronavaksine

Status i Vang (25.11.2021)

1. og 2. dose

Kommunen ber dei som ynskjer 1. og 2. dose med koronavaksine om å ta kontakt med legekontoret for å avtale time. 

 

3. dose vaksine

Kommunen er godt i gang med å gje dei frå 65 år og oppover tilbodet om 3. dose med koronavaksine. Kommunen tek kontakt med deg for å avtale tid, det skal gå minimum 5- 6 månadar mellom 2. og 3. dose. 

 

Er du ny innbyggjar i kommunen, sesongarbeidar mm?Kommunen tilbyr alle som oppheld seg i kommunen vaksine, me ber om at du tek kontakt med legekontoret for å avtale time for vaksine. 

Oppdatert statistikk om koronavaksinasjon i Noreg kan du finne her.  

 

Generell informasjon

All vaksinasjon i Noreg er frivillig.  Det er din heimkommune som har ansvar for å tilby deg koronavaksine, sjølv om du har fastlege i annan kommune. 

Vaksinedosar blir prioritert og fordelt strengt etter kriterium som er bestemt på nasjonalt hald. Når det blir din tur, vil du få tilbod om den typen koronavaksine som er tilgjengeleg. Før alle som skal få tilbod om vaksine har fått slikt tilbod, vil det ikkje vere mogleg for den enkelte å velje mellom ulike typar koronavaksine. Det kan vere at det vil bli mogleg på eit seinare tidspunkt når det er tilstrekkeleg med vaksine til alle som ynskjer det.  

Du vil ikkje bli testa for koronavirus før vaksinasjon for å finne ut om du tidligare har gjennomgått koronainfeksjon. Det er uansett tilrådd at du tar i mot vaksine om du høyrer til dei prioriterte gruppene.  

Du skal ikkje møte opp til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:  

  • Har forkjølelsessymptom, feber over 38 °C eller andre tegn på infeksjonssjukdom 
  •   Er i karantene eller venter på resultat på koronatest 
  • Har blitt vaksinert med anna vaksine dei siste 7 dagane 
  • Det har gått mindre enn 3 månadar sidan du var ferdig med isoleringsperiode etter koronasjukdom (SARS-CoV-2) 
  •  Er gravid utan avtale med fastlege 

Gje beskjed så raskt som råd dersom dette gjeld deg, slik at vaksinasjonen blir utsett. 

Det er viktig at du prøver å ta andre dose til avtalt tid for best mogleg vern mot koronainfeksjon.

Risikoen for at vaksinerte får koronainfeksjon er liten, men det kan likevel skje. Sjølv om du er vaksinert er det framleis viktig å følgje gjeldande råd for smittevern og å teste seg om du får symptom som kan passe med koronainfeksjon.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Vang legekontor på tlf. 61 36 95 00 fredagar.