Koronatest

Informasjon om sjølvtesting for korona finn du her:
htts://www.helsenorge.no/koronavirus/testing-for-koronavirus

Treng du pcr-test finn du informasjon om dette i menyen over.

PCR Testing før reise til utlandet

Vang kommune kan ikkje tilby en PCR test hvor resultatet kommer i Helse Norge og således kan brukast til reise. Svaret kommer for sent i Helse Norge. Me kan derfor ikkje tilby å skrive ut bekreftelser på negative testar eller garantere at du vil få prøvesvaret innan avreise. Har du behov for dette, må du kontakte en privat helseaktør.

For eksempel:

https://www.volvat.no/tjenester/corona-test/

https://drdropin.no/oslcovidtest