Koronatelefon i Vang kommune

Vang kommune har oppretta ein koronatelefon, tlf. 90 51 26 59. 

Denne kan du ringe:

  • Måndag - fredag mellom kl. 8:30 og 10:00
  • For å få råd og informasjon om korona

Har du alvorlege luftvegssymptom, ring legekontoret eller legevakt.