Korona, forkjøling eller influensa?

 Symptoma på korona er veldig like symptoma på influensa og ei vanleg forkjøling. Det kan vere vanskeleg å skilje mellom kva som er kva. Difor bør du uansett teste deg for covid-19 når du får symptom på luftvegsinfeksjon. Mange opplev lette symptom, og du bør ha låg terskel for å teste deg ved symptom slik som:

  • Feber
  • Hoste
  • Tung pust
  • Hovudpine
  • Nedsett lukt- eller smaksans
  • Muskelverk
  • Sår hals, rennande eller tett nase og nysing

Du bør halde deg heime og teste deg ved slike symptom, også dersom du er fullvaksinert.  

Teste deg? 

Her er telefonnummer og tidspunkt du kan ringe for å avtale tid for å test deg i Vang kommune.