Har du planlagt arrangement og usikker på om du kan gjennomføre?

Kriseleiinga i Vang vil vise til dei nasjonale tiltaka med tilrådingar og forskriftfesta tiltak som er gjeve av regjeringa. Kan du som ansvarleg arrangør gjennomføre arrangementet med desse nasjonale tiltaka er det i utgangspunktet greitt. Kriseleiinga kan ikkje vurdere kvart arrangement spesifikt, då kvart arrangement er ulikt.

Dette er dei nasjonale tiltaka med forskriftsfesta tiltak og tilrådingar.