Koronavirus

Her vil kommunen oppdatere informasjon om lokalberedskapen mot koronaviruset. 

Sjå undermeny over, med fleire val. 

Nyhendesaker om korona i Vang:

Kommunen fekk melding om 7 nye smittetilfelle laurdag 13. november. alle med kjent smitteveg. Det er totalt registrert 53 smittetilfeller i Vang i november.

Kommunen har i dag fått beskjed om ein tilsett i helse- og omsorg som har testa positivt på hurtigtest.  Vedkomande har ikkje pasientkontakt. Smittesporing og aktuelle tiltak er ivareteke.  Aktuelle nærkontaktar er informert. Endeleg testsvar er venta i morgon. Utover dette er det ikkje meldt om nye smittetilfelle.

Regjeringa viser i dag til at lokale tiltak er effektive og kommunane har tatt stort ansvar og vist at dei raskt og effektivt klarar å slå ned utbrot. Regjeringa innfører nokre fleire nasjonale tiltak for å få ned smitten, men det er kommunane som best kjenner situasjonen lokalt og kan innføre tiltak der det er nødvendig.

Vang kommune fekk i går totalt melding om 4 nye smittetilfelle. Nærkontaktar er kontakta, og smitteveg er kjent for alle 4. I dag er det ikkje meldt om nye smittetilfelle. 

Kommunen har fått melding om eitt nytt tilfelle av korona i ettermiddag. Tiltak for oppfølging er sett i gang og eventuelle nærkontaktar blir spora og testa. 

Det er totalt registrert 42 smitta i Vang kommune i november. Kommunen har oversikt over dei smitta og arbeidet med smittesporing viser så langt at smitta er knytt til same utbrot.

Vang kommune har fått melding om 4 nye smittetilfelle det siste døgnet, alle med kjent smitteveg. Det er totalt registrert 41 smitta i november. 

Kommunen arbeidar systematisk med alle smittetilfella som er registrert i kommunen og har oversikt over smittevegar. Det er i hovudsak barn og friske vaksne som er smitta, og dei tåler dette relativt bra. Alle kan likevel bidra med å hindre at smitten spreier seg til eldre og dei som ikkje tåler koronaviruset like godt. Det viktigaste ein kan gjere er å halde seg heime ved nyoppståtte luftvegssymptom.  Sjå rettleiaren til FHI her. 

Kommunen har registrert 37 smitta i løpet av november månad. Smitta er i hovudsak knytt til Vang mottakssenter og dette har påverka Vang barne- ungdomsskule og Høre barnehage noko. Vang kommune har fått melding om 14 nye smittetilfelle det siste døgnet.

Vang kommune har i løpet av fredag kveld  fått melding om 13 nye smittetilfelle. Dei er alle nærkontaktar av tidlegare smitta.


Så langt i november har Vang kommune 23 registrerte tilfelle av Covid-19.

Det er ikkje meldt om nye smittetilfelle i dag, men kommunen ventar framleis på litt over 100 svar på PCR-testar. Det vil bli sendt ut ny oppdatering om smittesituasjonen på kommunen sine nettsider og facebook dersom kommunen får melding om nye smittetilfelle.  

Kontaktinfo

Vang legekontor
Telefon 61 36 95 00
Legevakt
Telefon 116117
Helsenorges informasjontelefon for koronaviruset
Telefon 81 55 50 15