Koronavirus

Her vil kommunen oppdatere informasjon om lokalberedskapen mot koronaviruset. 

01.09.22 - Oppmoding om ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Les meir her

Søndag er det meldt om ein positiv hurtigtest hjå elev på VBU. Smittevegen er så langt ukjent. 

Vang kommune har fullt fokus på å gje vaksine til alle som har rett på det, og er godt i gang med å sette oppfriskingsdoser. Kommunen ynskjer å leggje til rette for at det skal vere enkelt å ta vaksine, og for å auke andelen som tek 1. og 2. dose legg me no opp til eit drop-in tilbod. Det er også mogleg å ringe for å avtale tid. Vaksinekoordinator er å treffe per telefonen fredagar, tlf. 61 36 95 00 (legekontoret). 

 Her følgjer ei oversikt over situasjonen i Vang, informasjon om pressekonferanse for barn og kompenserande økonomiske tiltak frå regjeringa.

Har du teke PCR test – skal du gå i karantene til du får svar, dette gjeld både fyrste og andre test.

  • Avstå frå kontakt med andre
  • Ikkje gå til lege, på butikk, bibliotek eller anna.

 

 

Den 11. desember fekk kommunen melding frå laboratoriet at smitta på Mjøsvang Kafe mest truleg er av omikron-varianten. Prøvene er sendt vidare til analyse for å stadfeste dette. Den 11. desember fekk kommunen også melding om eitt nytt smittetilfelle som er knytt til Mjøsvang Kafe. 

Det er registrert tre smittetilfelle i Vang i går, 9. desember. Det er uavklart om dette er omikron-varianten. Det har vore besøkande innom Mjøsvang Kafe, med stadfesta omikron-smitte. Desse er ikkje busett i Vang kommune.

Då kan du ha vore i kontakt med koronasmitte, og det er uavklart om dette er omikron.

Vang kommune ber om at alle som har vore innom Mjøsvang Kafe i dette tidsrommet om å teste seg med PCR test så fort som mogleg. Bestill time for test på Vang legekontor fredag frå klokka 08:30, tlf. 61 36 95 00.  

Kommunen oppmodar alle om å vere ekstra forsiktig fram til det blir stadfesta om dette er omikron eller ikkje; reduser talet nærkontaktar og bruk munnbind.

Det er mistanke om omikron-smitte i Valdres og kriseleiinga i Vang vil minne om dei nasjonale tilrådingane som er gjeve.  Det er førebels ikkje registrert tilfelle av omikron-smitte i Vang, men me følgjer situasjonen nøye.

Regjeringa kom den 7. desember med nye retningsliner og råd for å redusere smittetrykket i koronapandemien. Desse vil vere gjeldande frå torsdag 9. desember. Kriseleiinga tilrår at alle set seg inn i dei nasjonale tiltaka med forskriftsfesta tiltak og tilrådingar, desse finn du her.

Nasjonale tiltak 

Kontaktinfo

Vang legekontor
Telefon 61 36 95 00
Legevakt
Telefon 116117
Helsenorges informasjontelefon for koronaviruset
Telefon 81 55 50 15