Koronavirus

Her vil kommunen oppdatere informasjon om lokalberedskapen mot koronaviruset. 

Alle som ønsker 4.dose oppfrisningsdose med koronavaksine kan ringe legekontoret på telefon 61 36 95 00  for bestilling  av time. Koronavaksinasjon blir tilboden torsdagar.

 

13.09.22 Tilbod om oppfriskningsdose til aldersgruppa 18 - 64 år med underliggande sjukdom og gravide!Les meir her

01.09.22 - Oppmoding om ny oppfriskningsdose med koronavaksine. Les meir her 

Det vart meldt om to smittetilfelle fredag 28. januar og i dag har kommunen fått melding om ein positiv sjølvtest knytt til Fredheim barnehage. Smitteverntiltak er sett i verk og nærkontaktar vil få beskjed. 

Kommunen har i dag fått beskjed om at tilsette ved sjukeheimen og heimetenesta har testa positivt på covid-19. Nærkontaktar og pårørande er informert og tiltak er iverksett. Alle nærkontaktar som har testa seg i dag, har testa negativt. Det er ikkje meldt om fleire smitta knytt til barnehagen. 

Sjå oppdaterte smittetal her. 

Det er auka smitte i kommunane rundt oss og førre veke var det registert fire smittetilfelle i Vang. I dag har kommunen fått melding om to positive sjølvtestar, der ein av dei er knytt til Fredheim barnehage. Smitteverntiltak er sett i verk og føresette og tilsette er informert.

Dei nye nasjonale tiltaka legg opp til at kommunen må gjere eigne vurderingar av situasjonen lokalt og sette tiltaksnivået i barnehager og skule. Her ei oversikt som viser deg kva dei nasjonale tiltaka har å sei for dei kommunale tenestene i Vang kommune: 

Dei nye tiltaka gjeld frå midnatt natt til fredag 14. januar. Endringane knytt til barnehagar, skule og SFO gjeld frå midnatt natt til laurdag 15. januar. Tiltaka skal vurderast på nytt i starten av februar.

Vang kommune har oppretta ein koronatelefon, tlf. 90 51 26 59. 

Denne kan du ringe:

  • Måndag - fredag mellom kl. 8:30 og 10:00
  • For å få råd og informasjon om korona

Har du alvorlege luftvegssymptom, ring legekontoret eller legevakt. 

I Vang har alle elevar på VBU og vidaregåande skule, og tilsette på VBU og barnehage testa seg før skulestart ved hjelp av sjølvtestar. Kommunen har ikkje fått melding om positive prøvesvar.

Dei nasjonale råda og reglane frå 15. desember gjeld framleis. Dei varer i utgangspunktet til og med 11.  januar, dersom ikkje anna informasjon er gjeve.  

Oversikt over dei nasjonale råda og reglane.

Vang kommune har ingen lokale tiltak utover dette, men dei nasjonale tiltaka påverkar kvardagen vår. Her ei oversikt som viser deg kva det har å sei for dei kommunale tenestene i Vang kommune: 

 Symptoma på korona er veldig like symptoma på influensa og ei vanleg forkjøling. Det kan vere vanskeleg å skilje mellom kva som er kva. Difor bør du uansett teste deg for covid-19 når du får symptom på luftvegsinfeksjon. Mange opplev lette symptom, og du bør ha låg terskel for å teste deg ved symptom slik som:

  • Feber
  • Hoste
  • Tung pust
  • Hovudpine
  • Nedsett lukt- eller smaksans
  • Muskelverk
  • Sår hals, rennande eller tett nase og nysing

Du bør halde deg heime og teste deg ved slike symptom, også dersom du er fullvaksinert.  

Teste deg? 

Her er telefonnummer og tidspunkt du kan ringe for å avtale tid for å test deg i Vang kommune. 

Elev som testa positivt på hurtigtest 18.12 har enno ikkje fått svar på PCR test, men testa positivt på ny hurtigtest i dag. Ein annan elev har testa positivt på PCR test teke i går. Begge desse elevane går i 10. klasse.

Kontaktinfo

Vang legekontor
Telefon +47 61 36 95 00
Legevakt
Telefon 116117
Helsenorges informasjontelefon for koronaviruset
Telefon +47 81 55 50 15