Koronavirus

Her vil me oppdatere informasjon om lokalberedskapen mot koronaviruset.


Oppdatert 14.08.2020
Det er ingen med påvist smitte i Vang kommune, men me er førebudd på at dette vil koma. Situasjonen og tilrådingane endrar seg raskt. Følg difor med i media. Hjå Folkehelseinstituttet og Helsenorge finn du til ei kvar tid dei nasjonale føringane.

Regjeringa vidarefører tiltaka som vert iverksett for å bekjempe spreiing av koronaviruset. Tiltaka har ulik varigheit. Oversikt over dei ulike tiltaka finn du her.

Krisestaben følgjer utviklinga fortløpande. Vang kommune vidarebringer og presiserer kva for føringar og retningsliner som gjeld i kommunen inntil vidare.

Kommunehuset er ope for publikum frå 22. juni. Bruk hovudinngangen.

På denne sida finn du ei oversikt over dei viktigaste tiltaka for Vang kommune. Trykk på boksane under for å sjå korleis dette påverkar kommunen.

Korona

Kontaktinfo

Vang legekontor
Telefon 61 36 95 00
Legevakt
Telefon 116117
Helsenorges informasjontelefon for koronaviruset
Telefon 81 55 50 15