Koronavirus

Her vil kommunen oppdatere informasjon om lokalberedskapen mot koronaviruset.

Nyhendesaker om korona i Vang:

Det er meldt om eit nytt positivt smittetilfelle i går og eit  nytt i dag. Begge smittetilfella har kjent smitteveg og stadfestar positiv sjølvtest. 

 

Ei god nyhende i dag er at det sidan torsdag 18. november berre er registrert eitt nytt smittetilfelle i Vang. Smittetilfellet har kjent smitteveg. Det er ikkje venta fleire testsvar i dag. 

 

Kommunen har fått melding om ytterlegare eit nytt smittetilfelle i ettermiddag, 18.11.21. Smittetilfellet er ikkje knytt til det pågåande utbrotet, men smitteveg er kartlagt. Sporing og informasjon til nærkontaktar er iverksett.  

Kommunen har i dag fått melding om elev på Vang barne- og ungdomsskule som har testa positivt på sjølvtest.

Melding om sju nye smitta i dag; alle husstandsmedlem eller nærkontaktar med kjent smitteveg. Dette er ei forventa utvikling, og kommunen held fram med dei tiltaka som er iverksett. 

Kommunen fekk melding om 7 nye smittetilfelle laurdag 13. november. alle med kjent smitteveg. Det er totalt registrert 53 smittetilfeller i Vang i november.

Kommunen har i dag fått beskjed om ein tilsett i helse- og omsorg som har testa positivt på hurtigtest.  Vedkomande har ikkje pasientkontakt. Smittesporing og aktuelle tiltak er ivareteke.  Aktuelle nærkontaktar er informert. Endeleg testsvar er venta i morgon. Utover dette er det ikkje meldt om nye smittetilfelle.

Regjeringa viser i dag til at lokale tiltak er effektive og kommunane har tatt stort ansvar og vist at dei raskt og effektivt klarar å slå ned utbrot. Regjeringa innfører nokre fleire nasjonale tiltak for å få ned smitten, men det er kommunane som best kjenner situasjonen lokalt og kan innføre tiltak der det er nødvendig.

Vang kommune fekk i går totalt melding om 4 nye smittetilfelle. Nærkontaktar er kontakta, og smitteveg er kjent for alle 4. I dag er det ikkje meldt om nye smittetilfelle. 

Kommunen har fått melding om eitt nytt tilfelle av korona i ettermiddag. Tiltak for oppfølging er sett i gang og eventuelle nærkontaktar blir spora og testa. 

Kontaktinfo

Vang legekontor
Telefon 61 36 95 00
Legevakt
Telefon 116117
Helsenorges informasjontelefon for koronaviruset
Telefon 81 55 50 15