Koronavirus

Klikk for stort bileteHer vil me oppdatere informasjon om lokalberedskapen mot koronaviruset.

Vang kommune har ein god smittesituasjon og er godt førebudd på å handtere dei smittetilfella som er og som kan koma.

Situasjonen og tilrådingane endrar seg raskt. Følg difor med på sentrale myndigheiter sine temasider (lenke ovanfor). Der finn du dei nasjonale føringane.

Krisestaben følgjer utviklinga. Vang kommune vil ved eit lokalt utbrot presiserer kva for føringar og retningsliner som da vil gjelde i kommunen. Dei vil bli publisert her.

Korona

Kontaktinfo

Vang legekontor
Telefon 61 36 95 00
Legevakt
Telefon 116117
Helsenorges informasjontelefon for koronaviruset
Telefon 81 55 50 15