Koronavirus

Her vil me oppdatere informasjon om lokalberedskapen mot koronaviruset.
Information in English can be found further down in this article.


Oppdatert 28.05.20
(fane med informasjon om fritidsreiser)

Det er ingen med påvist smitte i Vang kommune, men me er førebudd på at dette vil koma. Situasjonen og tilrådingane endrar seg raskt. Følg difor med i media. Hjå Folkehelseinstituttet og Helsenorge finn du til ei kvar tid dei nasjonale føringane.

Regjeringa vidarefører tiltaka som vert iverksett for å bekjempe spreiing av koronaviruset. Tiltaka har ulik varigheit. Oversikt over dei ulike tiltaka finn du her. Hjå Fylkesmannen i Innlandet finn du køyrereglar for innbyggjarar og verksemder

Krisestaben følgjer utviklinga fortløpande. Vang kommune vidarebringer og presiserer kva for føringar og retningsliner som gjeld i kommunen inntil vidare.

På denne sida finn du dei lokale tiltaka for Vang kommune. Trykk på boksane under for sjå korleis dette påverkar kommunen.

Oppdatert korona


 

Corona prevention in Vang municipality

Last updated on May the 5th
Vang has decided on preventive measures against the corona virus in our municipality. These measures are based on the national guidelines and national and local judgements. They may be updated at any time.

Oppdatert korona engelsk

For more information, visit the information page hosted by the Norwegian Institute of Public Health or Helsenorge

Kontaktinfo

Vang legekontor
Telefon 61 36 95 00
Legevakt
Telefon 116117
Helsenorges informasjontelefon for koronaviruset
Telefon 81 55 50 15