Koronavirus

Her vil me oppdatere informasjon om lokalberedskapen mot koronaviruset.

Situasjonen og tilrådingane endrar seg raskt. Følg difor med på sentrale myndigheiter sine temasider (lenke ovanfor). 

Krisestaben følgjer utviklinga. Vang kommune vil ved eit lokalt utbrot presisere kva for føringar og retningsliner som vil gjelde i kommunen. Dei vil bli publisert her:

 

 

Vang kommune har ein god smittesituasjon og er godt førebudd på å handtere dei smittetilfella som er og som kan koma. Kommunen skal følgje med på den lokale situasjonen og gjere ei lokal risikovurdering som plasserer kommunen i eit av fem risikonivå. Nivået ligg til grunn for lokale tiltak, og ein skal sjå det i samanheng med vurderingane til nærliggjande kommunar.

Risikovurdering for Vang kommune er gjort 5.juli 2021 og svarar til N1(kontroll).

Sjå oversikt over smittesituasjonen i Innlandet her. 

Kontaktinfo

Vang legekontor
Telefon 61 36 95 00
Legevakt
Telefon 116117
Helsenorges informasjontelefon for koronaviruset
Telefon 81 55 50 15