Brukarstyrt personleg assistanse

BPA er ei alternativ organisering av praktisk eller personleg hjelp

BPA bygger på prinsipp om brukarstyring, der pasient/brukar vert ein andelseigar i leverandørselskapet dei vel å nytte. BPA har ulike leverandørar som kommunen har avtale med, desse må nyttast. Det er kommunen som har ansvar for innhald i tenesten, men pasient/brukar som må styre si teneste med innsikt i lov- og regelverk som arbeidsmiljølov og hovedtariffavtale.

Med BPA ordning vert heimen din arbeidsplassen til assistentane, og du forpliktar deg til å væra med assistent/assitentane dine på arbeidsleiarkurs. Hovudregel er at pårørande og andre nærståande som yter omsorg ikkje tilsettast som personlege assistentar.
Meininga med BPA er å gje større fleksibilitet og færre tilsette for pasient/bruker å halde seg til.
Pasient/brukar skal sjølv ha arbeidsleiarrolla, men kan etter avtale med kommunen/leverandør få hjelp til å leie ordninga.


 

Kontaktinfo

Elisabeth Hålien
Leiar Tilrettelagte tenester
E-post
Mobil 99 09 00 13

Adresse

Tyinvegen 5150
2975 VANG I VALDRES