Transport tenesta (TT)

Transportordninga for funksjonshemma (TT)

er eit tilbod til dei som har behov for spesielt tilrettelagt transport. Ordninga er for dei som grunna si forflyttingshemming har store vanskar med å nytte det kollektive rutetilbodet på heimstaden.

Manglande kollektivtilbod eller naturleg alderdomssvekking er åleine ikkje grunn for å bli godkjend som TT-brukar.
Alle som viser gyldig TT-brukarkort får reise fritt med det ordinære kollektivtilbodet til Opplandstrafikk. TT-kortet gjeld  ikkje på bestillingsruter og fylkeskryssande ekspressruter. 

(TT) blir administrert av kommunen.

Kontaktinfo

Merkantil stab IHT
Telefon +47 61 36 95 30
Rita Helen Dalemark
Avdelingsleiar Midtgarden
E-post
Telefon +47 48 00 80 79

Adresse

Tyinvegen 5150
2975 VANG I VALDRES