Transport tenesta (TT)

Transportordninga for funksjonshemma (TT)

er eit tilbod til dei som har behov for spesielt tilrettelagt transport. Ordninga er for dei som grunna si forflyttingshemming har store vanskar med å nytte det kollektive rutetilbodet på heimstaden.

Manglande kollektivtilbod eller naturleg alderdomssvekking er åleine ikkje grunn for å bli godkjend som TT-brukar.
Alle som viser gyldig TT-brukarkort får reise fritt med det ordinære kollektivtilbodet til Opplandstrafikk. TT-kortet gjeld  ikkje på bestillingsruter og fylkeskryssande ekspressruter. 

(TT) blir administrert av kommunen.

Kontaktinfo

Merkantil stab IHT
Telefon 61 36 95 30
Rita Helen Dalemark
Avdelingsleiar Midtgarden
E-post
Telefon 48 00 80 79

Adresse

Tyinvegen 5150
2975 VANG I VALDRES