Parkeringsbevis

Parkeringsbevis er for å sikre ein mest mogleg lik og rettferdig behandling for dei som har ei forflytningshemming, og dette gjeld for forflytningshemma og ikkje funksjonshemma generellt.

Det må leggast ved eit passfoto og ei legeerlæring ved søknaden, som grunngjer behovet og angir forflytningsevnen før eit slikt parkeringsbevis vert innvilga.
Parkeringsbevis er tidsavgrensa.
Tenesten er gratis
 

Kontaktinfo

Elisabeth Hålien
Leiar Tilrettelagte tenester
E-post
Mobil 99 09 00 13

Adresse

Tyinvegen 5150
2975 VANG I VALDRES