Nasjonal rådgjevingstelefon for pårørande (PIO)

Pio- senteret tilbyr rådgivning knyttet til den pårørendes livssituasjon og forholdet til behandlings- og tjenesteapparatet.

Vi har kompetanse på pårørendes rettigheter og behov, og kunnskap om hjelpeapparatet. Vi ønsker å være en støtte og en veileder for pårørende som står i en vanskelig situasjon.

Rådgivningstelefonen er støttet av Helsedirektoratet.

Åpningstider:

Mandag til fredag kl. 10-15 og tirsdag kl. 11-19.

Telefon: 22 49 19 22