Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er ei ordning der formålet er å gje menneske med nedsett funksjonsevne moglegheit til å delta på lik linje med andre i ulike aktivitetar, utan å måtte betale dobbel pris/inngangsbillett for å ha med seg bistand.

Det er i hovudsak tilstelningar/ arrangement/transport der  Fylkeskommunens er takstmyndigheit eller har gjett stønad.

Det nyttast òg godkjenning av ledsagerbevis i andre samanhenger, men dette er opp til kvar arrangør og er ingen selvfølge.
Det trengs eit passfoto og eit vedlegg frå lege eller andre innan kommunens helse- og omsorgsetat om behovet for eit ledsagerbevis.
Ledsagerbeviset er tidsavgrensa.

Tenesten er gratis

Kontaktinfo

Elisabeth Hålien
Leiar Tilrettelagte tenester
E-post

Adresse

Tyinvegen 5150
2975 VANG I VALDRES