• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Bestille tid for vigsel

Informasjon om borgarleg vigsel

Vigslar blir som hovudregel gjennomført på kommunehuset fredagar mellom kl.12.00 - 16.00. Dersom brurefolka ønskjer å gjennomføre vigsel utanom dette tidspunktet eller på andre stadar må dette avtalast særskild med kommunen.

Borgarleg vigsel er i utgangspunktet gratis for kommunen sine eigne innbyggarar. For å bli rekna som kommunen sine eigne innbyggjarar er det tilstrekkeleg at ein av dei to brurefolka har folkeregistrert adresse i kommunen. Prinsippet om gratis vigsel gjeld og for personar som ikkje er busett i Noreg, men som fyller vilkåra for å inngå ekteskap her.

For brurefolk som ikkje er av kommunen sine eigne innbyggjarar og for vigslar på andre tider enn fredagar kl.12.00- 16.00, eller vigslar som gjennomførast utanfor kommunehuset i Vang, vil det bli avtala ein pris for gjennomføring av vigselen. Prinsippet for berekning av kostnadar er dekning av nødvendige, påreknelege meirkostnadar.

Gyldig prøvingsattest må sendast kommunen seinast 2 veker før vigselen skal gjennomførast. Folkeregistermyndigheten utsteder prøvingsattest, prøvingsattesten er gyldig i fire månader frå utstedelse.

Informasjon frå Skatteetaten om ekteskap

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader