• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om ambulerande skjenkeløyve

Informasjon

Søknad om skjenkeløyve for enkelthøve og ambulerande løyve må vere levert seinast tre veker før arrangementet tek til.

Skjenkeløyve for enkelthøve kan bli gitt til ope arrangement, arrangement for foreiningar o.l.

Ambulerande skjenkeløyve kan bli gitt til høve som bryllaup, jubileum o.l. som kan bli definert som "sluttet selskap". Deltakarane må ha ein eller annan tilknytning til den eller dei som inviterer. At eit arrangement er "lukka" kvalifiserer ikkje automatisk til ambulerande løyve.

Jf. alkoholloven sin § 1-4c er det ikkje høve til å kjøpe alkohol engros for den som har løyve for enkelthøve, med mindre styrer og stedfortreder har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven.  For den som har ambulerande løyve er det ikkje høve til kjøpe alkohol engros.

Det skal betalast avgift for begge typer løyve, faktura blir sendt ut saman med løyvet

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader