Vil du søke Drømmestipendet?

Det vil og i år vere mogleg å søke om Drømmestipendet via Vang kommune. Det er i år 50 stipend på kr 30 000,- som skal delast ut.

Vi har tidlegare hatt fleire i Vang som har fått dette stipendet, vil du søke i år? Søknadsfrist er 2.desember. https://www.drommestipendet.no/