Utvikling på Tyin-Filefjell

No har du høve til å fortelje Fredensborg Fritid korleis du meiner Tyin-Filefjell skal utviklast. 

I samband med utviklinga av Tyin-Filefjell ønskjer Fredensborg Fritid betre kjennskap til korles folk i Vang brukar kommunen i dag, og å få innspel til utviklinga.

For Vang kommune er det viktig at lokalbefolkninga får moglegheit til å uttale seg og bli lytta til. Vi vil derfor oppmode innbyggarane i kommunen til å svare på denne undersøkinga.

Illustrasjon - Klikk for stort bilete

Les meir og delta i undersøkinga