Totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning!

logo - Klikk for stort bilete Det er svært stor skogbrannfare, og det er derfor totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

Forbudet gjelder følgende typer brenning:

- Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skog og mark

- Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private

Forbudet gjelder følgende områder:

- Sør Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommune

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning fom. 4. juli 2018.

 

Det vil komme ny melding på www.valdresbrannvesen.no når situasjonen er bedret og totalforbudet kan oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift og brannforebygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §14 og §37.