Tilsyns- og feiegebyr!

Valdres brann- og redningstjeneste IKS utfører feie- og tilsynstjenester for, og eies av kommunene Sør-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre.

Tilsyn/feieravgifta faktureres som en à konto, framfor ein stor faktura etter kvart besøk. Tilsyns- og feieravgifta er berekna ut frå sjølvkostprinsippet, det vil si at vi ikkje skal ha forteneste på dette.

Alle (boliger, støler, seterhus, hytter og fritidsboliger) blir fakturert eit årleg tilsyns- og feiegebyr. Tilsyn og feiing vil ikkje bli gjennomført kvart år, men behovsprøvd i fohold til bruk og tilstand i skorsteinen og fyringsanlegg.

Gebyrregulativ og andre betalingssatser for tjenester i Valdres brann- og redningstjeneste IKS finn du her: https://www.valdresbrannvesen.no/tjenester/gebyr-og-betalingssatser/

Eventuelle klager på utført teneste må gjerast til Valdres brann- og redningstjeneste IKS.

Meir informasjon finn du her