Tilskudd til inkludering av barn og unge

Vang kommune er registrert som deltakande kommune i Bufdir sin tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. Her kan både offentlige instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar søke.
Frist: 17. desember.

Målet med tilskuddsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til mestring og samfunnsdeltaking. Ein kan søke for ei periode på inntil 3 år. Her kan du lese om søknadsordninga og kome til søknadsportalen: https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/inkludering/