Til alle hytteeiere

Klikk for stort bileteI 2016 kom en ny forebyggende forskrift som omhandler feiing og tilsyn av alle boliger, støler, seterhus, hytter og fritidsboliger. På bakgrunn av dette er Valdres brann- og redningstjeneste IKS i gang med planlegging av feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger.

I Valdres har vi ca. 14000 hytter, noe som tilsier at dette vil bli en omfattende oppgave for oss. I den forbindelse ønsker vi å informere om hvordan dette er tenkt gjennomført.

Feiing og tilsyn

Det viktigste forebyggende tiltaket i hytter og fritidsboliger er tilsynet som utføres. Ved et tilsyn undersøker vi at skorstein og ildsted er i tilfredsstillende stand og at alt er forskriftsmessig montert. Feiing vil bli utført ved behov. Eier eller representant må være tilstede, da vi er avhengig av å komme inn for å få gjennomført tilsynet. Dette er viktig for å få en god dialog med tanke på brannsikkerheten i fritidsboligen/hytta.

Varsling

Vi er i gang med kartlegging og utfører noen tilsyn med hytter og fritidsboliger i liten skala enda, da det må varsles manuelt. Vil bli mere av dette når vi får installert vår nye utgave av data program.

Det vil bli en mye enklere måte som vi kan kommunisere på, og få tak i dere eiere på.

Her vil vi få mulighet til å varsle og informere ved hjelp av SMS. Viktig å ha en enkel måte som vi kan gi beskjeder gjennom. Lage avtaler med dere om hvilken dag vi kommer for å gjennomføre tilsyn og feiing ved behov.

Kartlegging - Skjema
 

Det vil etter hvert komme et kartleggingsskjema som dere må svare på for å hjelpe oss med en del praktisk informasjon.  Vi ønsker blant annet informasjon om hvor mye fritidsboligen benyttes og til hvilken tider på året hytta benyttes mest. Dette for at vi må prøve å tilrettelegge dette når flest mulig av dere er på hytta.

Gebyr 
  
Alle hytter og fritidsboliger bli fakturert med et årlig tilsyns- og feiegebyr. Tilsyn og feiing vil ikke bli gjennomført hvert år. Dette vil bli behovsprøvd i forhold til bruk og tilstand i skorsteinen og fyringsanlegg.