Stenging av symjehallen

Offentleg bading blir avslutta 1. mai, og startar opp igjen i september.

På grunn av vedlikehald blir symjehallen på Vang barne- og ungdomsskule stengd for alle leigetakarar frå 17. mai.