SFO – plass 2020-2021

Det blir SFO-tilbod før og etter skuletid  på Vang barne- og ungdomsskule (VBU) og SFO-tilbod i skuleferien dersom det er min. 4 barn påmelde.

Søknaden  må registrerast elektronisk. Link til søknadsskjema finn du her

Meir informasjon om SFO-tilbodet og skuledagane finn du under "Oppvekst, kultur og integrering"

Nærare informasjon kan de òg få på VBU eller på skule- og kulturkontoret.

Søknadsfrist for SFO-plass: 1. mars 2020.