SFO – plass, 2018-2019

SFO-ingress - Klikk for stort bilete Det blir SFO-tilbod før og etter skuletid  på Vang barne- og ungdomsskule (VBU) og SFO-tilbod i skuleferien dersom det er min. 4 barn påmelde.

Også dei som har SFO-plass inneverande skuleår må søke. Søknaden må registrerast elektronisk.

Link til søknadsskjema finn du her.

Meir informasjon om SFO-tilbodet og skuledagane finn du her.

Søknadsfrist: 4.april 2018.   

Nærare informasjon kan de òg få på VBU eller på skule- og kulturkontoret