Opptak og påmelding til barnehage og SFO 2019 - 2020.

Screen-Shot-2016-03-25-at-16_24_03 - Klikk for stort bilete Barnehage: Søknadsfrist til årets hovudopptak til barnehageplass er 1. februar, og søknaden må registrerast elektronisk.

SFO: Det blir SFO- tilbod før og etter skuletid  på Vang barne- og ungdomsskule (VBU) og SFO- tilbod i skuleferien dersom det er min. 4 barn påmelde, og søknaden må registrerast elektronisk.

Søk om barnehageplass eller SFO her.

Nærare informasjon kan de òg få i barnehagane, på VBU eller på skule- og kulturkontoret.

Søknadsfrist for barnehageplass er 1. februar 2019, og søknadsfrist for SFO er 1. mars 2019.