Oppstartsvarsel - Planendring av detaljreguleringsplan Reikesteinsøddin

Det blir ved dette varslet oppstart av arbeid med planendring av detaljreguleringsplan for Reikesteinsøddin i Vang kommune. Det blir vist til vedlegg for meir informasjon om kva endringa går ut på.

Eventuelle merknader eller spørsmål til varsel om oppstart skal sendast skriftleg til Utmarksplan AS innan 25. januar 2021, gjerne på e-post. 

E-post: post@utmarksplan.no

Adresse: Utmarksplan AS v/Knut Vidar Svanheld, Mørkridsvegen 143, 6876 Skjolden  

 

Reikesteinsøddin
Tittel Publisert Type
Oversiktskart - vedlegg 1

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oversiktskart - vedlegg 1.pdf
Referat fra oppstartsmøtet - Planendring for Reikesteinsøddin - vedlegg 3

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat fra oppstartsmøtet - Planendring for Reikesteinsøddin - vedlegg 3.pdf
Brev oppstartsvarsel Reikesteinsøddin

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Brev oppstartsvarsel Reikesteinsøddin.pdf
Revidert plankart - vedlegg 2

28.12.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Revidert plankart - vedlegg 2.pdf