Ope møte om motorferdsel!

Hovudutval for utvikling inviterer til ope møte om motorferdsel i utmark tysdag 22. november på VBU

Agenda for møtet er:

  • Orientering om motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkøyretøy i utmark og på islagte vassdrag
  • Kva køyring med snøskuter er heimla direkte i lov og forskrift
  • Kva dispensasjonar kan kommunen gje etter søknad (kommunens handlingsrom)
  • Mandat til arbeidsgruppa og orientering om forslag til retningsline
  • Prosess for etablering av snøskuterløype(r)
  • Innspel og spørsmål til forslag til retningsline

Stad: VBU – auditoriet

Dato: Tysdag 22. nov. kl. 19.00