Offentleg bading startar opp onsdag 21. september

I badesesongen er opningstider for offentleg bading: onsdagar kl 17:30 - 20:00 og fredagar kl 18:00 - 21:00. Onsdag 17.30 -18.00 er reservert for småbarn og føresette. Offentleg bading er stengt i skuleferiane.

 

Type

Pris

Born 26 pr. gong
Familie 134 pr. gong
Sesongkort born 370 pr. gong
Sesongkort vaksne 742 pr. gong
Vaksne 62 pr. gong

 

 

Type leige

Pris

For lag, utanom faste tider for offentleg bading Gratis
Komersielle leigetakarar kr. 1 300