Offentleg bading startar opp igjen onsdag 15.september 2021

 Offentleg bading er open i sesongen 15.september til 1. mai og følgjer skuleruta. 
I badesesongen er opningstider for offentleg bading: onsdagar kl 17:30 - 20:00 og fredagar kl 18:00 - 21:00. Onsdag 17.30 -18.00 er reservert for småbarn og føresette. 

Betalingssatsar offentleg bading

Betalingssatsar offentleg bading
Type Pris
Born 25 pr. gong
Vaksne 60 pr. gong
Familie 130 pr. gong
Sesongkort born 360 pr. halvår
Sesongkort vaksne 720 pr. halvår