Ny ordning angåande kontroll av skotpremie frå 1. juli.

Lensmannskontoret i Vang har sagt opp avtalen om kontroll av dyr/ fuglar som kan gje utbetaling av skotpremien. Frå 1. juli  vil det vera landbrukskontoret som tek kontrollen.

På kontroll skal ein ha med enten heile dyr eller bundet saman 2 føter på fuglar, eller 4 føter på dyr. Desse blir merka med spraymåling.

Det er ikkje skotpremie på grevling.