Meld frå om mistenkt koronasmitte!

Har du symptom som kan skuldast koronavirus? Her kan du melde frå til Folkehelseinstituttet.

Ved å melde frå hjelper du Folkehelseinstituttet med å kartleggje kor mange som kan vere sjuke med koronavirus i Norge. Du kan melde for deg sjølv og born under 16 år. Obs! Du får ikkje kontakt med lege eller helsevesen gjennom sida.

Trykk her for å melde frå.