Leige av samfunnshus og idrettshall 2019- 2020

Dei som ønsker å leige Vangshallen eller samfunnshusa i Øye, Åsvang og Høre skuleåret 2019-2020, må sende søknad innan 20.8.2019.  

Søknad kan sendast:

Øye samfunnshus

v/Egil Haugen, egil.haugen@vang.kommune.no

 

Åsvang samfunnshus

v/Egil Haugen, egil.haugen@vang.kommune.no

 

Høre samfunnshus

v/Egil Haugen, egil.haugen@vang.kommune.no

 

Vangshallen Langtidsleige

v/Vang kommune, Leiar drift og vedlikehald ove.martin.stende@vang.kommune.no

 

Vangshallen Korttidsleige

Vangshallen kan også bookast digitalt på vangshallen.no. Sjå meir  info om dette på www.vang.kommune.no/

 

Eller kontakt leiar Drift og vedlikehald på tlf 95045055