Legatet Nils Trondsen Thune og hustru Marit Helgesdatter Kvale

Av ovanfor nemnde legat skal det delast ut stipend til ungdom som er busett/har folkeregistrert adresse i Vang i Valdres og som tek utdanning ut over grunnskulen.

Søknad om stipend med opplysning om kva skuleslag det gjeld, fødselsdato, økonomiske tilhøve og årets skulebevis skal sendast
Vang kommune,v/legatstyret v/Gjevre Haugen,
Tyinvegen 5161,
2975 Vang i Valdres
eller epost: 
post@vang.kommune.no
innan 01.11.2021.
Gje opp bankkonto som eventuelt stipend skal overførast til.