Kommunal planstrategi 2020-2023

Vang kommunestyre vedtok i sitt møte den 18. juni 2020, sak 046/20 å leggje forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 på høyring jf. plan og bygningslova §10-1.

Kommunal planstrategi er eit ledd i langsiktig samfunnsplanlegging for kommunen. Planstrategien gjev ei oversikt over status og utfordringar kommunen står ovanfor, og vurderer kva planar kommunen skal utarbeide denne fireårsperioden.

Merknader til planstrategien må sendast skriftleg til Vang kommune, e-post: post@vang.kommune.no eller til Vang kommune, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres. Merk posten med 20/28 Planstrategi.

Frist for å sende inn merknad er 14.08.2020.

 

Kommunal planstrategi 2020-2023 (PDF, 2 MB)