innskriving til skulestart 2023

Barn født i 2017 skal starte i 1. klasse hausten 2023. Barn og føresette er velkomne til innskriving på Vang barne- og ungdomsskule (VBU) onsdag 22. mars, kl. 0900.

Skulestartarar ein kjenner til gjennom barnehage har fått nærare informasjon i brev frå skulen. 
Andre bes om å ta kontakt med skulen ved rektor, tlf. 91161741

Vel møtt!