Informasjon om avlingssvikt.

Etter langvarig turke i år vil mange vurdere å søkje erstatning for avlingssvikt til høsten. Meld dette skriftleg til kommunen allereie no!

Sannsynligvis vil det bli mangel på grovfôr i distriktet. Difor er det aktuelt å så grønnfôrvekster på kornareal som går ut for å avhjelpe fôrmangel. Regelverket for tilskott og erstatning opner for at dette kan la seg gjera uten å tape mulighet for tilskudd eller erstatning.

 

For nærare informasjon:

https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Landbruk-og-mat/Jordbruk/informasjon-om-erstatning-for-avlingssvikt2/