Hugs at det er utvida bandtvang i heile Vang kommune.

Båndtvang - Klikk for stort bilete Eigar eller innehavar av hund i Vang kommune skal halda hunden i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i tida frå 1. april til og med 10. oktober slik at den ikkje kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjørfe, rein, hest eller vilt, herunder viltet sitt egg, reir og bo.

Du kan lese heile forskrifta om bandtvang i Vang kommune her. (PDF, 4 MB)