Høyring - Beitebruksplan for Vang kommune.

Kyr - Klikk for stort bilete Vang kommune sendar med dette beitebruksplan for Vang 2019 - 2023 til høyring. Dette er ein temaplan som skal vedtakast i kommunestyret våren 2019. Høyringsfristen er 6 veker frå brevdato.

 

Spørsmål til planen kan rettast til landbrukskontoret i Vang kommune.
Evt. merknadar til planen må sendast skriftleg til:
Vang kommune, landbruk/teknisk etat, Tyinvegen 5161, 2975 Vang i Valdres
eller post@vang.kommune.no , innan 7. mai 2019.