Høyring av driftskonsesjon for Synshagen massetak

Kommunevåpen i fargar - Klikk for stort bilete Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren på Svalbard legg søknad om driftskonsesjon ut på høyring. Søknaden gjeld drift av masseuttak på Synshagen i Vang kommune. Meir informasjon om søknaden og høve for fråsegn finn du her.