Forbod mot å gjøre opp ild og åpen brenning.

Det er no ekstremt stor skogbrannfare for store deler av Valdres, og austlandet generelt. Det må ein god mengde nedbør til før dette vert endra – minst 15 mm. Vêrmeldinga tilseier at dette ikkje vil endre seg i nær framtid. Sjå www.yr.no for meir informasjon.

Vang kommune ynskjer med bakgrunn i dette å minne om forbod mot open eld i skog og mark i tidsrommet 15.april til 15.september.

Forbudet gjelder følgende typer brenning:

- Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skogmark

- Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

 Forbudet gjelder følgende områder:

- Hele kommunen

 Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse, kan inntil videre gjennomføres dersom det etter en nøye risikovurdering er funnet forsvarlig samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak..

Dette gjelder bl,a:

- Kantslått

- Motorisert aktivitet i skogbruket

- Bruk av skytebaner

- Framføring av tog med normal hastighet

 Vedtaket er fattet med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 14.

Vi oppfordrar alle til å vere forsiktige i tida som kjem, slik at det ikkje oppstår brann i skog og mark. Ein sigarettglo eller bruk av eingongsgrill kan vere nok, dette gjeld og på eigen eigedom.

Om nokon ser røyk eller flammer i skog og mark, må ein ta kontakt med naudetatar så fort som rå – Telefon: 110, 112 eller 02800.

fareskilt.png - Klikk for stort bilete SISTE: Det er no ekstremt stor skogbrannfare og det er derfor nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

 

Les heile forbudet her. (PDF, 71 kB)