Er du pårørande til nokon som får kommunale helse- og omsorgstenester?

Illustrasjon menneske utendørs - Klikk for stort bilete

Undersøking IVARETATT er ei undersøking der pårørande til dei som får kommunale helse- og omsorgstenesta kan gi tilbakemelding på korleis dei opplever å bli involverte og ivareteke i kommunen dei er pårørande i.

Ivaretatt er open frå 1. februar til 31. mars 2023. Du kjem til undersøkinga her 

Me kan henta ut lokal statistikk frå undersøkinga i arbeidet vårt med å bli betre, i tillegg til at resultata blir brukte til forsking. Du som svarar på undersøkinga er anonymisert.

Kven er pårørande?
Du er i denne samanhengen pårørande dersom du er i familie med, eller i annan nær relasjon til, nokon som du føler omsorg eller ansvar for, og som får ein eller fleire kommunale helse- og omsorgstenester.

Om IVARETATT
IVARETATT er utarbeidd av Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester Innlandet, i samarbeid med Senter for Omsorgsforsking Øst og Pårørandesenteret. Undersøkinga er laga med bakgrunn i pårørendeveilederen og er i tråd med pårørendestrategien og Leva heile livet. I tillegg til å vera eit verktøy for kommunane, vil data bli nytta til forsking. (frå pårørendesenteret.no)

I tilfelle du treng litt hjelp med å svara digitalt, kan du kanskje spørje nokon i nærområde din for å hjelpa deg.

For spørsmål kontakt:
Joanke Tito
Rådgjevar Helse- og Omsorg, Vang kommune
Epost: Joanke.tito@vang.kommune.no

Tlf: 46897859