Endring i forskrift om ekstraordinær bandtvang

kommunen informerer - Klikk for stort bilete

Det er gjort endring i forskrifta om ekstraordinær bandtvang i Vang kommune.

Endringa er sendt til lovdata og vil ha følgjande endringar:

  • Ekstraordinær bandtvang gjelder berre opp til 1000 moh
  • Jakt er lagt til i unntak frå bandtvangen etter § 2 i dagens forskrift
  • § 7 har endret ordyd og gjort det tydlegare at bandtvangen ikkje varer lenger enn til 1. April 2023 og at Vang kommune skal vurdere behovet fortløpande og kan oppheve forskrifta straks.

Elles er forskrifta lik slik den er i dag. Endret forskrift vil være å finne på lovdata i løpet av dagen.

Administrasjonen håpar dette gjer forskrifta enklare å forhalde seg til.

Ved spørsmål ta kontakt med Elise Solheim Garvik,
Rådgjevar landbruk, natur og miljø på epost:

Elise.Solheim.Garvik@vang.kommune.no 

Link til nyheit publisert 9 februar her.