Eigedomsskatt for 2018

Liste over utskriven eigedomsskatt i Vang kommune er frå i dag og 3 veker framover lagt ut til offentleg gjennomsyn, her og på kommunehuset i Vang.

Klagefrist er 6 veker, og me gjer merksam på at utskriven skatt berre gjeld «verk og bruk»
 

 

Eigedomsskattekontoret.